Hybrid View Of SRLKJln49

Hybrid View Of SRLKJln49

SCHOOL LOGO

SCHOOL LOGO

VISION

"The School with Successfulness and Cheerfulness"

MISSION

"Be committed to establish quality education academically, physically and spiritually for individual pupils till they reach an optimum level"

OUR SCHOOL'S SONG

Photobucket

TEACHER'S DAY THEME 2010

Monday, 8 March 2010

Taklimat Rakan Sebaya

Pada hari Sabtu (06/03/10), SRLK Jln49 telah mengadakan taklimat bagi murid-murid yang telah dilantik untuk menjadi prefek sekolah pada tahun ini. Semasa taklimat itu diadakan, Cikgu Pg Othman (guru besar) telah menyampaikan buku panduan etika dan tanggungjawab prefek serta lencana prefek kepada prefek-prefek tersebut.

No comments:

Post a Comment